Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - juni 2023

Header mirt in de regio
Nieuwsflits Leerplatform MIRT - juni2023

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Bij deze een korte update vanuit het Leerplatform MIRT.

Voor de snelle beslissers: Je kan nog deelnemen aan de lancering van de handreiking klimaat adaptatie (ook on-line).

Verder weer een mooie verzameling cursussen voor het najaar.

Met vriendelijke groet

Kernteam leerplatform MIRT

Lancering handreiking klimaatadaptatie

Neem deel aan de lanceringsbijeenkomst van de Handreiking Klimaatadaptatie en Energie en ontdek het tipje van de sluier van deze ‘must read’!

Agenda

31 mei - Lancering handreiking klimaatadaptatie

7 sept    -   MER-light webinar

12 sept   -   MIRT-light webinar

14 sept   -   MER cursus

5 okt        -   Workshop Verkenningen

9 nov       -   Basiscursus MIRT