Over het Leerplatform MIRT

Het Leerplatform MIRT – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport – is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Het MIRT staat voor een brede, gezamenlijke aanpak. Via dit platform delen we kennis, ervaringen en dat wat ons inspireert. Want samen werken we aan ruimtelijk economische-, water-, mobiliteits- en duurzaamheids- en leefbaarheidsopgaven. Open en transparant.

Het Leerplatform MIRT faciliteert daartoe:

  • van elkaar leren door ontmoetingen met verschillende doelgroepen (Rijk en regio) en kennisvelden te organiseren aan de hand van vraagstukken en casuïstiek uit de praktijk;
  • specifieke kennisbijeenkomsten en workshops voor bepaalde doelgroepen;
  • Het organiseren van trainingen en workshops rond m.e.r. en MIRT voor rijk en regio (zie werkplan);
  • het verspreiden van kennis van ervaringen o.a. via deze website;
  • Reflectie, leren in het werk op (project)teamniveau: hiervoor kun je terecht bij het team Versterken Vakmanschap Energieke Samenleving. Dit team ondersteunt en begeleidt leeractiviteiten voor medewerkers van de beleidskern gericht op het meervoudig samenwerken, het werken met ‘buiten’. Dat is per definitie maatwerk en liefst zoveel mogelijk direct gekoppeld aan de dagelijkse werkpraktijk. Contactpersonen: Els Snel (06 11585019, Els.snel@minienw.nl) en Ilse Maas (06 52740189, ilse.maas@minienw.nl)
  • Het op aanvraag voor een groep organiseren van een in company MIRT cursus van een halve of hele dag.