Hoe leren we via het leerplatform mirt?

Gepubliceerd 15 december 2020

Infrastructuurnetwerken worden op de proef gesteld door snel veranderende contexten. Deze uitdagingen vragen om adaptief management in de infrastructuurplanning. Om adaptief te kunnen zijn moet er geleerd worden. Het onderzoek van Bert de Groot (senior adviseur projectbeheersing bij Rijkswaterstaat en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen) richt zich op collectief leren in en adaptiviteit van project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning. Communities zoals het Leerplatform MIRT spelen een rol in het leren binnen en tussen organisaties. We vragen graag jouw hulp om via te laten weten welke rol Leerplatform MIRT hierin speelt!

Klimaatverandering, nieuwe IT- en mobiliteitstechnologieën, verouderde infrastructuur, demografische veranderingen en een toenemende invloed van belanghebbenden zijn voorbeelden van uitdagingen die om adaptief management in de infrastructuurplanning vragen. Dat gaat niet alleen om adaptiviteit van de fysieke infrastructuur, maar ook om organisatorische adaptieve capaciteit. Leren wordt als één van de belangrijkste elementen van organisatorische adaptiviteit beschouwd. Leren kan onder meer door bestaande kennis te combineren, door zelf nieuwe kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld via innovaties, of door kennis van buiten naar binnen te halen.

Communities zoals het Leerplatform MIRT spelen daarbij een rol door het bieden van een gelegenheid aan professionals om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Doordat er meerdere organisaties bij aangesloten zijn, is er bij uitstek gelegenheid om kennis van buiten naar binnen te halen. Het onderzoek van Bert de Groot (senior adviseur projectbeheersing bij Rijkswaterstaat en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen) richt zich op de vraag hoe dat daadwerkelijk gaat. Dit onderzoek doet hij samen met Wim Leendertse (senior adviseur bij Rijkswaterstaat en bijzonder hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Jos Arts (hoogleraar Milieu en Infrastructuur Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen). Belangrijke vragen zijn hoe kennisuitwisseling via zo’n community plaatsvindt? Hoe de opgedane kennis verder verspreid wordt in de eigen organisatie? En welke effecten dat heeft? Daarbij kunnen we onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van COVID-19 op de wijze waarop activiteiten georganiseerd worden. Omdat we ons momenteel in een tijdelijke situatie bevinden, is de vragenlijst primair gericht op de situatie van vóór COVID-19. Maar er zijn ook enkele vragen gericht op de effecten van COVID-19 op onze activiteiten.

Eén van de doelen van het Leerplatform MIRT is het bevorderen van kennisuitwisseling. Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop wij aan dit doel invulling geven volgens onze deelnemers. Wij zijn hier dan ook erg benieuwd naar en vragen graag jouw hulp om via deze online vragenlijst te laten weten welke rol Leerplatform MIRT hierin speelt!


Direct naar de vragenlijst