Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - mei 2022

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 30 mei 2022

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Er staat weer een mooie sessie op de rol! Naar aanleiding van de Hubagenda gaan we graag met jullie op het vraagstuk hubs en goederenvervoer in de context van het MIRT in. Grip op ruimtelijke ontwikkelingen; actueler en relevanter wordt het niet.

Verder worden na het zomerreces weer diverse MIRT en mer cursussen aangeboden. Pak je kans en schrijf je nu vast in!

Diana Kool
Trekker Diana Kool Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

23 juni       -   Leerplatformsessie Grip op ruimtelijke ontwikkelingen: casus hubs en goederenvervoer

6 sept        -   Mirt-light webinar

8 sept        -   Mer light webinar

22 sept      -   Mer cursus

25 okt        -   Masterclass Verkenning en planuitwerking MIRT

Uitnodiging LPM-sessie Hubs en goederenvervoer - grip op ruimtelijke ontwikkelingen

23 juni 13:00-17:00u te Utrecht

Centraal deze middag staat de vraag welke rol RWS zou kunnen/moeten vervullen in ruimtelijke ontwikkelingen. De beperkte hoeveelheid ruimte in ons land en de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we momenteel staan brengen de noodzaak met zich mee bewuste, doordachte keuzes te maken ten aanzien ruimtelijke ontwikkelingen. Ambitie van het Rijk is betere samenwerking met provincies en gemeenten, en meer grip op en overzicht van het proces krijgen. Hoe kan ‘verdozing’ worden tegengegaan, wat zijn de mobiliteitseffecten op de netwerken, wie heeft welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk de knelpunten in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid te lijf gaan?

In de plenaire opening wordt het perspectief van het ministerie en de provincies op de samenwerking toegelicht, waarbij ook de hubagenda aan bod komt. In twee deelsessies zal worden ingegaan op de casus corridor- en hubbeleid Flevoland en de casus hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Meld je nu aan via: