Mer-nieuws over gezondheid

Gepubliceerd 7 oktober 2020

Van gezondheidsbescherming naar gezondheidsbevordering in planvorming, een themanummer van mer-nieuws

Gezondheid is een groot goed. De coronabeschermingsmaatregelen van het Rijk laten zien hoe belangrijk de rol van de overheid is bij gezondheidsbescherming. Op rijksniveau al langer een ontwikkeling gaande, waarin gezondheid, steeds hoger op de agenda komt. Een ontwikkeling die aangejaagd wordt door de World Health Organisation en op landelijk niveau door de RIVM en GGD. Het belang van gezondheid bij infrastructuurprojecten gaat inmiddels verder dan de normen voor Geluid, Lucht en Externe Veiligheid. Gezondheidsbevordering wordt steeds meer de trend.

In dit nummer krijgt u de laatste stand van zaken. De omgevingswet, de NOVI en diverse beleidsnota’s verankeren gezondheid. Ook is Welzijn en Gezondheid in de Omgevingswijzer opgenomen als 1 van de 12 duurzaamheidsthema’s. Toch is het in de praktijk nog wel pionieren met gezonde alternatieven en het scoren van de effecten van cumulatie. Tegelijkertijd nemen de zorgen toe. Hoe gaan we om met opkomende stoffen en zeer zorgwekkende stoffen? En wat doen we als wettelijke normen niet blijken te voldoen om de gezondheid te beschermen? Misschien is het tijd om meer in te zetten op gezondheidsbevordering.

In dit nummer van MER-nieuws behandelen we actuele ontwikkelingen rondom gezondheid.

Veel leesplezier!