Thema's

Bij het Leerplatform MIRT staat leren centraal: nieuwe inzichten ophalen uit een advies of onderzoeksrapport, het benutten van kennis uit andere vakgebieden, maar vooral leren van elkaars ervaringen. Onder ‘Actuele thema’s’  bundelen we kennis en evaringen rondom drie specifieke thema’s: de programma-aanpak. duurzaamheid en adaptiviteit. Opbrengsten van bijeenkomsten over andere thema’s en o.a. de Leersessies die in voorgaande jaren zijn gehouden vind je hier.

Gebiedsgerichte aanpak

Over de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma's en goederenvervoercorridors

Duurzaamheid

Alles aangaande duurzaamheid in relatie tot het MIRT

Adaptief programmeren

Adaptief programmeren moet je leren! Workshops, presentaties en het archief.

Overige thema's

Diverse interessante onderwerpen