Multimodale hubs

Gepubliceerd 25 juni 2020

Rijkswaterstaat onderzocht samen met bureau VenhoevenCS de ontwikkeling van multimodale hubs in relatie tot het hoofdwegennet dat Rijkswaterstaat beheert. De aanleiding was dat overstappen vanaf het Hoofdwegennet op stedelijke mobiliteit nog een vrij onontgonnen gebied is binnen multimodale mobiliteit. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de overstap op een OV-fiets.

Veranderingen in het mobiliteitssysteem

De studie De multimodale hub en Rijkswaterstaat, een verkenning naar de link tussen het Hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit gaat eerst in op veranderingen die er in het mobiliteitssysteem plaatsvinden. Deze leiden tot steeds meer ketenreizen, waarbij een reiziger in één reis verschillende modaliteiten gebruikt. Dit houdt in dat er overstappunten noodzakelijk zijn, en om die goed te laten werken moeten die overstappunten zo goed mogelijk aansluiten op behoeften van reizigers en op de omgeving van het overstappunt.

Kijk HIER voor meer info over multimodale hubs en duurzame  mobiliteit.