Adaptief programmeren

Adaptief programmeren

De onzekerheden zijn groot en de complexiteit en dynamiek van de samenleving nemen toe. Meebewegen met de maatschappelijke vraag wordt belangrijker en daarvoor is flexibiliteit nodig. Maar hoe doe je dat? Adaptief programmeren kan hierbij helpen.

Het is een werkwijze die flexibiliteit brengt en kans op over- en onder investeren verkleint. Kortgezegd is adaptief beleid het slim omgaan met onzekerheden en kansen, door deze te onderkennen en transparant mee te nemen in de besluitvorming. Oftewel: meebewegen met ontwikkelingen, door niet te doen alsof de toekomst al vast ligt, maar een stap voor stap aanpak te hanteren. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Het verbinden van korte termijn beslissingen met lange termijn opgaven.

Move

MoVe (mobiliteit en verstedelijking) houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst.

Onzekerheden in het mirt proces

Naar de brochure rekening houden met onzekerheden in het mirt proces

Verslag adaptief programmeren

Het verslag van de workshop adaptief programmeren van Jaap Simons

Workshop adaptief programmeren

Op donderdag 8 februari 2017 vond de eerste in een serie workshops ‘Adaptief programmeren’ plaats . Petra van den Brand en Bert Flach (verkenning Meanderende Maas Ravenstein-Lith) tekenden na afloop onderstaand persoonlijk verslag op.