Verslag kennismiddag Gezonde Leefomgeving (24-11-2020

Gepubliceerd 5 januari 2021

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving. Zo hebben VWS en IenW deze zomer het beleidsstuk Gezondheid Breed op de Agenda gepresenteerd en heeft gezondheid een sterkere positie gekregen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Wat betekent deze groeiende aandacht voor het werk van Rijkswaterstaat? Wat verandert er ten opzichte van de huidige praktijk met (milieu)normen? Hoe zorgen we dat het de bestuurlijke aandacht krijgt die het bij aanleg- en onderhoudsprojecten verdient? En waar loop je dan tegenaan? Het denken over een gezonde leefomgeving is in ontwikkeling en nog niet vastgelegd in kaders, leidraden en handreikingen. Om het gesprek over bovenstaande vragen te voeren heeft het Leerplatform MIRT op 24 november jl. een online-kennismiddag ‘Gezonde Leefomgeving’ georganiseerd. De stukken van deze bijeenkomst zijn hierbij te vinden (presentaties en verslag).