Handreiking MIRT en mer

Deze  handreikingen beschrijven de stappen bij het uitvoeren van verkenningen en planning en studies bij Rijkswaterstaat. De primaire doelgroep zijn de IPM-rolhouders van het projectteam.

De handreiking is aangepast aan de omgevingswet.