Handreiking MIRT en mer

Deze  handreikingen beschrijven de stappen bij het uitvoeren van verkenningen en planning en studies bij Rijkswaterstaat. De primaire doelgroep zijn de IPM-rolhouders van het projectteam.

De handreiking en de procedurelopers geven een overzicht van de samenhang van de werkzaamheden en procedures, waarbij de nadruk ligt op de m.e.r.-procedure en het MIRT. De handreiking is geen volledig overzicht van alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Niet voor niets bevat de Werkwijzer Rijkswaterstaat nog veel meer kaders en handreikingen.