Spelregels

Onderliggende pagina's

In november 2016 zijn de nieuwe Spelregels MIRT aan de Tweede Kamer gestuurd ten behoeve van het Nota Overleg MIRT op 28 november.
De nieuwe Spelregels vervangen de Spelregels die op 1 januari 2012 in werking traden. Want na ruim vier jaar – en veel leerervaringen – waren de Spelregels toe aan een actualisatie. In de Spelregels zijn de nieuwe werkwijze MIRT en de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Flexibiliteit in de infrastructurele planning’ verankerd.
De belangrijkste wijzigingen gaan over het breed verkennen van een gebiedsgerichte of thematische opgave en de partijen die daarbij een rol spelen; over het meenemen van kansen voor duurzaamheid in MIRT-opgaven; over het hanteren van een grotere mate van flexibiliteit; over de wenselijkheid van adaptief programmeren bij grote onzekerheden en over de mogelijkheid om slimme, korte termijn maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid mede te bekostigen uit het infrafonds. En over de vraag hoe dit alles zich vertaalt in een gewijzigd profiel van een MIRT Verkenning en MIRT Voorkeursbeslissing.
Een korte toelichting wordt gegeven in de Kamerbrief over de voortgang van het MIRT. De Spelregels zelf kun je hieronder downloaden. Er wordt momenteel gewerkt aan een verkorte ‘populaire’ versie van de Spelregels. Naar verwachting is deze versie in het voorjaar van 2017 gereed. Zodra hierover meer bekend uit is, lees je het op het Leerplatform.

Mirt spelregels summary

Een nederlandse samenvatting van de spelregels van het mirt is in 2018 gepubliceerd en alhier te downloaden. An English Summary of regulations of the Dutch […]