Spelregels

Spelregels van het MIRT 2016

In november 2016 zijn de nieuwe Spelregels MIRT aan de Tweede Kamer gestuurd voor het Nota Overleg MIRT op 28 november.
De nieuwe Spelregels vervangen de Spelregels die op 1 januari 2012 in werking traden. Want na ruim vier jaar – en veel leerervaringen – waren de Spelregels toe aan een actualisatie. In de Spelregels zijn de nieuwe werkwijze MIRT en de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Flexibiliteit in de infrastructurele planning’ verankerd.
De belangrijkste wijzigingen gaan over het breed verkennen van een gebiedsgerichte of thematische opgave en de partijen die daarbij een rol spelen; over het meenemen van kansen voor duurzaamheid in MIRT-opgaven; over het hanteren van een grotere mate van flexibiliteit; over de wenselijkheid van adaptief programmeren bij grote onzekerheden en over de mogelijkheid om slimme, korte termijn maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid mede te bekostigen uit het infrafonds. En over de vraag hoe dit alles zich vertaalt in een gewijzigd profiel van een MIRT Verkenning en MIRT Voorkeursbeslissing.
Een korte toelichting wordt gegeven in de Kamerbrief over de voortgang van het MIRT. De Spelregels zelf kun je hieronder downloaden.

In 2019 zijn de spelregels geevalueerd. In de komende tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de spelregels.